• headergrafik
    PIKEM ELUIGA,
    VÄIKSEM KULU
    Sadamate taristu

KAUAKESTEV JA MAJANDUSLIKULT TÕHUS EHITUS

Meil on suur kogemus sadamate taristu rajamisel. Vajalike tööde tegemiseks omame tänapäevast tehnikat ja kvalifitseeritud meeskonda, vajaduse korral kaasame partnerid spetsiifiliste küsimuste lahendamiseks.