• headergrafik
    ÜHENDAME
    KINDLALT
    Raudteede ehitus

Rööbaste temperatuuripingete neutraliseerimine

 

Rongidele suure liikumiskiiruse, rööbastee terviklikkuse ning raudteeohutuse tagamisel on olulisel kohal õigel ajal ja kvaliteetselt tehtud pikkrööbaste kinnitamine neutraalses temperatuurivahemikus ning siis rööbaste kokkukeevitamine.


LEONHARD WEISS RTE-l on kvalifitseeritud tööjõud ja tänapäevane eritehnika raudtee geomeetria parandamiseks, rööbaste vabastamiseks/kinnitamiseks, soojendamiseks, pingutamiseks ning kontaktkeevituse ja termiitkeevituse tegemiseks.