• headergrafik
    ÜHENDAME
    KINDLALT
    Raudteede ehitus

Rööbaste vannkeevitus

 

LEONHARD WEISS RTE teeb rongi-, trammi ja kraanateede rööbaste kokkukeevitust elektroodmeetodil, kus rööpad eelkuumutatakse ning keevitus tehakse vastavates vormides.


Vannkeevitus võimaldab teha rööbaste kokkukeevitust ka järsematel pöörangutel ning eelpainutatud rööbastega. Oleme teinud töid nii Eestis kui ka Soomes.