• headergrafik
    ÜHENDAME
    KINDLALT
    Raudteede ehitus

Rööbaste termiitkeevitus

 

LEONHARD WEISS RTE teeb rööbaste kokkukeevitust, kasutades ELEKTRO-THERMITI tehnoloogiat ja materjale.


ELEKTRO-THERMIT on juhtiv termiitkeevitusmaterjalide tootja Euroopas. Meie keevitajatel on kõrge kvalifikatsioon ja väljaõpe. Kõigil keevitajatel on ELEKTRO-THERMITI sertifikaadid, mis kinnitavad nende oskusi tööde tegemisel tootja tehnoloogia kohaselt. Töid teevad mobiilsed brigaadid, kelle kasutuses olevad transpordivahendid on varustatud kõige vajalikuga tööde kvaliteetseks tegemiseks. Oleme teinud termiitkeevitustöid Eestis, Soomes ja Leedus.