• headergrafik
    ÜHENDAME
    KINDLALT
    Raudteede ehitus

Rööbaste kontaktkeevitus

 

LEONHARD WEISS RTE teeb rööbaste kokkukeevitust mobiilsete kontaktkeevitusseadmetega K-355.


Mobiilsed kontaktkeevitusseadmed annavad meile võimaluse pakkuda tellijale keevitust kõikjal, kus on tagatud ligipääs kas mööda raudteed või maanteed. Kui nõudeid ei ole lepingutes fikseeritud, siis järgime tööde tegemisel standardi EVS-EN 14587-2:2009 nõudeid. Oleme teinud kontaktkeevitustöid Eestis, Soomes, Poolas ja Leedus.