• headergrafik
    ÜHENDAME
    KINDLALT
    Raudteede ehitus

Riströöbaste pealekeevitus

 

LEONHARD WEISS RTE teeb rööbaste ja riströöbaste taastamist pealekeevitusega.


See võimaldab tellijal pikendada kallite metallosade ekspluatatsiooniaega ja vähendada nii palju raudtee korrashoiu kulusid. Mobiilsete brigaadide kasutuses olevad transpordivahendid on varustatud kõige vajalikuga tööde kvaliteetseks tegemiseks. Oleme teinud töid Eestis ja Soomes.