• headergrafik
    DISAINIME TÄNAPÄEVASE
    RAUDTEE
    Raudtee infrastruktuuri ehituse projektid

MEIE LOOME TÄNAPÄEVASE ELUKESKKONNA

Projekteerimine on iga ehitusobjekti tähtsaim osa, kus tellija soovid viiakse kooskõlla KOV tingimuste ja kehtivate seaduste ning normdokumentidega. Kuna raudteede ehitus on seotud suurte finants- ja tööjõukuludega, siis meie aitame optimeerida teie kulud uuenduslike lahendustega raudteeprojektideks (nii suurte ehitusobjektide, kus kohtuvad erinevad taristurajatised, kui ka väikeste üksikobjektide projekteerimine).