• headergrafik
    KINDLA KVALITEEDI
    KÕRGE SIHT
    Tsiviilehitus

Truupide rajamine

 

LEONHARD WEISS RTE-l on pikaajaline kogemus uute truupide ehituses ja ka olemasolevate rekonstrueerimises. Oleme raudtee remonditöödega samas „aknas“ truupideks ümber ehitanud arvukalt väikeseavalisi amortiseerunud sildasid.