• headergrafik
    KINDLA KVALITEEDI
    KÕRGE SIHT
    Tsiviilehitus

Reisijate ooteplatvormide ehitus ja remont

Kõik raudteejaamad ja peatuskohad tuleb varustada kasutuseloleva veeremiga sobivate reisijate ooteplatvormidega.


Samuti on tavapärane, et raudtee ehitus- ja remonditöödel tuleb arvestada ooteplatvormide ehitusega. LEONHARD WEISS RTE teeb kvaliteetselt ning ohutult kõiki vajalikke ooteplatvormide ehitus- ja remonditöid, arvestades rongiliikluse nõuete, asukoha topograafia ja reisijatele vajalike rajatistega (juurdepääsuteed, trepid, varikatused, hooned, märgistused jne).