• headergrafik
    KINDLA KVALITEEDI
    KÕRGE SIHT
    Tsiviilehitus

Estakaadide ehitus ja remont

 

LEONHARD WEISS RTE teeb estakaadide ehitus- ja remonttöid, korraldab estakaadide automaatika- ning kaabeldustööd. Vajalike tööde tegemiseks omame tänapäevast tehnikat ja kvalifitseeritud meeskonda, vajaduse korral kaasame partnerid spetsiifiliste küsimuste lahendamiseks.