• headergrafik
    KINDLA KVALITEEDI
    KÕRGE SIHT
    Tsiviilehitus

IGA MEIE EHITATUD OBJEKT LISAB RUUMI MEIE ELULE JA KULTUURILE

Raudteesüsteem areneb edasi ja muutub keerulisemaks. Üha sagedamini tekib vajadus sildade ja tunnelite ehituseks. Meil on pikkajaline kogemus väikeste ja suurte raudbetoon- ja metallsildade ning käigu-, jalakäijate ja raudteetunnelite ehituses.

Teeme silla- ja tunneli ehitustööd nii Eestis kui ka välismaal.